داروهای بیماریهای قلبی

نکته خیلی مهم :   ذکر  مورد استعمال داروهای گیاهی تنها بر اساس وظیفه اطلاع رسانی این سایت  میباشد و به هیچ عنوان به معنای تجویز یا تکذیب مورد درمانی ذکر شده نمی باشد .

داروهای بیماریهای قلبی            Heart disease

  نسخه های مرکب                      نسخه های تک دارویی

  نسخه های مرکب

 

  نسخه های تک دارویی

نسخه شماره 1-  دارو جهت طپش قلب

                       دارو : ریشه سنبل الطیب ( Valeriana officinalis)

 مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 2-  دارو جهت طپش قلب با منشا عصبی

                       دارو : برگ و گیاه گل گاو زبان ( Borago officinalis)

 مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

نسخه شماره 3-  دارو جهت  ضعف قلب

                       دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis)

 مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

نسخه شماره 4-  دارو ی مقوی قلب

                       دارو : تمام گیاه اسطوخودوس  ( Lavandula angustifolia)

 مقدر مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

نسخه شماره 5-  دارو ی مقوی قلب

                       دارو : گل زالزالک  ( Crataegus monogyna)

 مقدر مصرف :  2 تا 3 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

توجه : این دارو  علاوه بر این با مقدر مصرف فوق درای کاربردهای زیر می باشد :

- جهت تصلب عروق کرونر ( درجه خفیف ) 

- جهت ضعف میو کدر بعد از بیماریهای عفونی

- در مورد عدم تحمل به دیژ یتالین

- جهت اختلال در ریتم قلب

- جهت آسم قلبی

نسخه شماره 6-  دارو ی مقوی قلب

                       دارو : تمام گیاه اسطوخودوس  ( Lavandula angustifolia)

 مقدر مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

نسخه شماره 7-  دارو  جهت معالج دردهای قلبی

                       دارو : ریشه انجدان رومی ( Levisticum officinalis)

 مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

نسخه شماره 8-  دارو  جهت  خفقان و درد قلب

                       دارو : تمام گیاه مرزنجوش  ( Origanum majorana)

 مقدر مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.

نسخه شماره 9-  دارو ی مهیج قلب

                       دارو : برگ نعناع  ( Mentha piperita)

 مقدر مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان  یک ساعت قبل از غذا میل کنید.